Výhody pre firemných klientov

Ľudia kladú čoraz väčší dôraz na zdravý životný štýl, no zároveň sa však v posledných rokoch skomplikovala dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Jeden z najatraktívnejších benefitov, aké môže firma zamestnancom ponúknuť, je prístup ku kvalitným službám za­bez­pe­ču­jú­cim rýchle a pohodlné riešenie zdravotných problémov.

Avicenna Concierge poskytuje jedinečnú službu medical concierge pre zjednodušenie a urýchlenie prístupu k zdravotnej starostlivosti pre všetkých, ktorí vedú aktívny profesionálny a rodinný život. V Avicenna Concierge spolupracujeme so špičkovými odbornými lekármi na všetkých úrovniach zdravotnej starostlivosti, aby sme ponúkli kvalitnú službu zamestnancom, klientom a ich rodinám.

Prečo firemní klienti spolupracujú
s Avicenna Concierge?

Nadštardné služby Avicenna Concierge pomáhajú firemným klientom prilákať a udržať si tých najkvalitnejších zamestnancov.

Rýchly prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je čoraz žiadanejší a môže byť dôležitým faktorom pri nábore nových alebo uspokojení potrieb súčasných zamestnancov.

Zaradenie služieb Avicenna Concierge medzi firemné benefity vedie k lepšiemu zdraviu zamestnancov, vyššej produktivite, spokojnosti a zriedkavejším absenciám a ukazuje, že aj firme záleží na zdraví jej zamestnancov.

Osobní asistenti Avicenny pomáhajú manažérom riešiť nečakané osobné a rodinné zdravotné udalosti a umožňujú im plne sa sústrediť na podnikanie.

V prípade náhlych neočakávaných udalostí alebo úrazov môže byť potrebné poskytnúť prvú pomoc osobne. Avicenna Concierge pre vás a vašich zamestnancov zabezpečí akreditovaný kurz prvej pomoci. Sprevádzať vás ním budú špičkoví záchranári s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Naše kurzy sú nie len odborné, ale aj zážitkové a prispôsobené vašim potrebám.

Kontaktujte nás, aby sme spoločne prebrali, ako môžeme pomôcť aj vášmu podnikaniu.

 
 

Prečo firemní klienti spolupracujú s Avicenna Concierge?

Nadštardné služby Avicenna Concierge pomáhajú firemným klientom prilákať a udržať si tých najkvalitnejších zamestnancov.

Rýchly prístup ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti je čoraz žiadanejší a môže byť dôležitým faktorom pri nábore nových alebo uspokojení potrieb súčasných zamestnancov.

Zaradenie služieb Avicenna Concierge medzi firemné benefity vedie k lepšiemu zdraviu zamestnancov, vyššej produktivite, spokojnosti a zriedkavejším absenciám a ukazuje, že aj firme záleží na zdraví jej zamestnancov.

Osobní asistenti Avicenny pomáhajú manažérom riešiť nečakané osobné a rodinné zdravotné udalosti a umožňujú im plne sa sústrediť na podnikanie.

V prípade náhlych neočakávaných udalostí alebo úrazov môže byť potrebné poskytnúť prvú pomoc osobne. Avicenna Concierge pre vás a vašich zamestnancov zabezpečí akreditovaný kurz prvej pomoci. Sprevádzať vás ním budú špičkoví záchranári s dlhoročnými skúsenosťami z praxe. Naše kurzy sú nie len odborné, ale aj zážitkové a prispôsobené vašim potrebám.

Kontaktujte nás, aby sme spoločne prebrali, ako môžeme pomôcť aj vášmu podnikaniu.