Premium

Program PREMIUM poskytuje v nad­štan­dar­dnom režime zabezpečenie konzultácií vo všetkých medicínskych odboroch. Súčasťou služieb je manažment klienta v režime 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 • Zabezpečenie lekárskych konzultácií vo všetkých odboroch medicíny v rámci SR
 • Zabezpečenie zdravotných služieb s maximálnym ohľadom na časové možnosti klienta
 • Vstupná prehliadka u interného alebo všeobecného lekára
 • Zostavenie individuálneho preventívneho programu na základe zdravotného stavu klienta
 • Asistenčné služby 24 hodín denne / 7 dní v týždni
 • Ďalšie služby na základe aktuálnej ponuky

Premium Plus

Program PREMIUM PLUS je program PREMIUM rozšírený okrem iného o služby asistencie pri hospitalizácii a širšie spektrum preventívnych prehliadok.

 • Všetky služby balíka PREMIUM
 • Zabezpečenie lekárskych konzultácií vo všetkých odboroch medicíny v rámci SR a ČR
 • Prepracovaný systém preventívnych prehliadok a skríningu
 • Očkovanie proti chrípke - očkovacia látka zdarma
 • Očkovanie tetanus - očkovacia látka zdarma
 • Lekárske potvrdenia, výpisy zo zdravotnej dokumentácie všeobecného lekára
 • Ďalšie služby na základe aktuálnej ponuky

Premium VIP

Program PREMIUM VIP je program PREMIUM a PREMIUM PLUS rozšírený predovšetkým o 24 ho­di­no­vú službu Osobného lekára.

 • Všetky služby balíkov PREMIUM a PREMIUM PLUS
 • Rozšírená preventívna prehliadka podľa výberu v cene paušálu
 • Náklady za doplatky u lekárov sú zahrnuté v cene paušálu
 • Zabezpečenie návštevy ošetrujúceho lekára v domácom prostredí
 • Zabezpečenie druhého lekárskeho názoru
 • Využitie služieb Osobného lekára pre primárnu zdravotnú starostlivosť, osobný lekár je klientovi k dispozícii prostredníctvom osobného manažéra 24/7 pre riešenie požiadaviek
 • Ďalšie služby na základe aktuálnej ponuky